Perheen Peili – palvelu

Mitä?

Perheen peili – palvelu auttaa perheitä hektisissä arjen tilanteissa hyvin nopealla aikataululla, rauhoittaen tilannetta. Saatte selkeyttä ja läsnäolevia sekä rauhallisia lapsia eli ns. omat kasvatit takaisin.

Kenelle?

Kaikille lapsiperheille, joiden arjen tilanteet kaipaavat hengähdyshetkeä, selkeyttä haastaviin tilanteisiin tai yhteistyön edistämistä palvelujärjestelmässä.

Miten?

Minulla on itse kehittämäni Peili – menetelmä, minkä avulla voimme vaikuttaa perheen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Opitte havaitsemaan, mitkä tilanteet vaikuttavat perheenne jäseniin ja miten oma toiminne heijastuu tilanteessa esimerkiksi riitatilanteet, lasten uhma, teiniangstit- ja kapinointi. Saatte lisätietoa juurisyistä ja löydätte yhteisymmärryksen perheen sisällä. Peili – menetelmä perustuu kokemukseeni perhetyöstä ja lastensuojelusta. Olen yhdistänyt siihen eri menetelmien parhaita osia, koska perheiden tilanteet ovat yksilöllisiä. Toimin myös perheen tukihenkilönä, mikäli tarvitsette neutraalia sovittelijaa yhteisymmärryksen löytämiseksi esimerkiksi palvelujärjestelmässä asioidessanne.

Hinta?

Yksityisasiakkaat: Tuntiveloitus n. 75€/h + alv. matkakorvauksista sovittava erikseen.

Suurasiakkaat: Kunnat, Koulut ja järjestöt, Sopimuskohtainen, Fimea

Palvelu on vielä kehitysvaiheessa suurasiakkaita ajatellen, joten tällä hetkellä otan vastaan ainoastaan yksityisasiakkaita.