Tylsistyminen

Tämä aihe on monelle tuttu ja itsekin satunnaisesti koen tylsyyden tunnetta. Pysähtyessään sitä alkaa pohtimaan miten tilannetta voisi muuttaa. Miten löytää mielekästä tekemistä? Mihin tekemiseen rahat riittäisivät? Mitkä velvollisuudet vaikuttavat tekemiseen? Monesti esille nousee raha. Moni tekeminen vaatii rahallista sitoutumista. Monet harrastukset maksavat maltaita, mutta työssäkäynti mahdollistaa monia asioita. Mutta mitä jos ei ole työssäkäyvä, onkin eläkkeellä, sairauslomalla tai kuntoutuksessa? Silloin päivät pitää suunnitella omien rajoitteiden mukaan. Varmasti jokainen löytää elämäänsä iloa tuottavia asioita, vaikka moni asia vaatii taloudellista sitoutumista. Valmennuksessa iloa tuottavia asioita löytyy lopulta aina ja niihin keskittyminen ohjaa toimintaan. Ongelmien sijaan löydetään ratkaisuja tylsyyttä tai laiskuutta vastaan.

Tylsyyttä voi kokea myös tekemisen suhteen. Samat rutiinit voivat olla rasite eivätkä tuota samalla tavalla iloa. Miten siis välttää rutiinien ansaan joutumista? Päivästä toiseen samanlaisten tekemisten parissa eikä minkäänlaista vaihtelua. Olemme luoneet kulttuurin missä eläminen perustuu rahan ansaitsemiseen ja perhe-elämän ylläpitämiseen. Toki on monenlaista vaihtelua elämisenmalleja ajatellen, mutta yleisesti ottaen pyrimme jatkamaan sukuamme ja elättämään itsemme. Nämä vievät aikaa päivistämme yllättävän paljon. Rutiinien ansaan joutumista voisi välttää tekemällä normista poikkeavaa. Päättää kokeilla uutta harrastusta tai aikatauluttaa tekemisiään toisella tavalla. Jos sitoutumisesta uuteen suunnitelmaan tai harrastukseen tulee kompastuskivi kannattaa ottaa tueksi valmennus, missä tuetaan uuden asian saavuttamista. Kannustuksen voimaa ei kannata aliarvioida.

Miten siten löytää tasapaino tekemisen ja tekemättömyyden välillä? Onnellisuutta pohtiessa olisi tärkeää päästä toteuttamaan itseään unohtamatta kuitenkaan velvollisuuksia. Monet asiat ja niiden yhdistelmät pitävät olotilamme seesteisinä. Liikaa tekemättömyyttä tai tekemistä ovat selkeä viesti muutostarpeesta. Valmennuksessa voisi lähteä etsimään ratkaisuja molempia ääripäitä ajatellen ja lisätä näin ollen onnellisuutta.