Energeettinen jäsenkorjaus

Osallistuin tällä viikolla pari tuntia kestäneeseen webinaariin, joka käsitteli energiaparantamista. Webinaarin pitäjä oli vakuuttava ja kertoi tieteelliseltä pohjalta, miten energiahoidot voivat parantaa yksilöitä. Vetäjä oli omien sanojensa mukaan avoin skeptikko eli ei uskonut mihinkään ns. ”uskomushoitoihin”. Hän kuitenkin halusi webinaarissa selventää, että kyse ei ole uskomus- tai muista korkealentoisista hoidoista vaan ne perustuvat kvanttifysiikkaan ja fysiologiaan.

Hän otti esille mielenkiintoisia esimerkkejä tieteellisistä tutkimuksista, mitä oli tehty hiirille. Olen henkilökohtaisesti eläinkokeita vastaan, mutta tieteelliset tutkimukset ovat tätä päivää ja tulevaisuutta. Eläinkokeista saatu tieto on niin arvokasta, että niistä tuskin koskaan tullaan luopumaan. Tieteellisissä tutkimuksissa tohtori William F. Bengston halusi selvittää saadaanko aggressiivisen parantumattoman syövän etenemisessä hidastumista aikaan energiahoidoilla ennen hiirien kuolemista. Hiiret oli jaettu kahteen ryhmään, missä toiset saivat energiahoitoa ja toiset eivät. Hiiriin oli ruiskutettu syöpäsoluja, mitkä levisivät hiiressä muodostaen kasvaimia, kunnes ne lopulta kuolivat syöpään. Energiahoitojen aikana niillä hiirillä, jotka saivat energiahoitoa, alettiin havaitsemaan muutoksia kasvaimissa. Kasvaimiin muodostui musta piste, mitä ei ollut koskaan aiemmin havaittu tutkimuksissa muilla hoitomenetelmillä. Mustan pisteen kohtaan alkoi muodostua kuoppa ja lopulta kasvain romahti kokonaan ja hävisi hiirien kehosta. Energiahoidoilla saatiin hiiret parannettua kokonaan, kun ne, jotka eivät saaneet hoitoa menehtyivät. Koe uusittiin tutkimuslaboratoriossa ja sen jälkeen muissa instituutioissa, samalla koetuloksella hiiret paranivat, joka kerta. Tutkimustulos oli merkittävä, mutta se sai aikaan joissakin tutkijoissa pelkoreaktioita, kun hiirien paranemista energiahoidoilla ei pystytty selittämään. Nykyään kvanttifysiikka on kehittynyt niin pitkälle, että voidaan todentaa asioita tapahtuvan hiukkas- ja ns. värähtelytasoilla.

Webinaarissa myös kerrottiin konkreettisia esimerkkejä siitä, miten esimerkiksi vetäjä oli onnistunut parantamaan skolioosin yhdellä hoitokerralla ja vaikean masennuksen useammalla hoitokerralla. Webinaarissa oli paljon osallistujia, ja moni kysyi vaivoista, mihin energiahoito voisi auttaa. Vetäjä puhui sekä fyysisestä että tunnepuolen energiaparantamisesta. Vetäjän mukaan tunnepuolen parantaminen vaatii yleensä useampia hoitokertoja. Hän ei pitänyt hyvänä sitä, että monet tukahduttavat tunteitaan esimerkiksi työpaikoilla haastavien tilanteiden äärellä. Jos kiinnostuit aiheesta netistä löytyy useita toimijoita, jotka tekevät energiaparantamista, mutta hyvin eri lähtökohdilla. Ainakin kannattaa varmistaa taustat ja selvittää, minkälaisia kokemuksia hoitokerroista on ihmisille jäänyt. Tulokset puhuvat puolestaan. Itse olisin ollut valmis menemään joko kurssille tai hoitoihin webinaarin perusteella. Fyysisen kehon hoitokurssin arvo oli n. 490 €.